Ringkasan

Ringkasan

Ringkasan

 

Rendered by QuickLaTeX.com

 

 

Arah Mendatar Arah Vertikal
 

\(x = v_x \:.\: \cos \alpha\)

 

 

\(y = y_o + v_{oy} \:.\: t - \frac 12 \:.\: g \:.\: t^2\)

 

\(v_{ox} = v_o \:.\: \cos \alpha\)

 

\(v_{x} = v_{ox}\)

(konstan)

 

 

\(v_{oy} = v_o \:.\: \sin \alpha\)

 

\(v_y = v_{oy} - g \:.\: t\)

Besar Kecepatan
 

Besar kecepatan

\(v = \sqrt{(v_x)^2 + (v_y)^2}\)

 

Arah kecepatan

\(\tan \theta = \dfrac{v_y}{v_x}\)

 

 

Perlu diingat:

  • Kecepatan arah mendatar \(v_x\) selalu tetap (GLB)
  • Kecepatan arah vertikal berubah dengan fungsi waktu (GLBB)
  • Pada titik tertinggi \(v_y = 0\), sehingga kecepatan pada titik tertinggi sama dengan \(v_x\)
Tinggi maksimum Jarak Mendatar Maksimum
 

\(y_{\text{max}} = \dfrac{v_o^2 \: \sin^2 \alpha}{2g}\)

 

\(x_{\text{max}} = \dfrac{v_o^2 \: \sin 2 \alpha}{g}\)

\(\sin 2 \alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha\)

 

 

Kedua rumus di atas hanya berlaku untuk bentuk parabola sempurna

(dari tanah ke tanah)

 


Kembali Ke Bab Utama