Medan Magnetik Di Sekitar Kawat Lurus

Medan Magnetik Di Sekitar Kawat Lurus

Medan Magnetik Di Sekitar Kawat Lurus

 

Kuat Medan Magnetik Di Sekitar Kawat Lurus

Besar kuat medan magnet

 

\(B = \dfrac {\mu_o \:.\: i}{2 \pi \:.\: a}\)

\(\mu_o = 4\pi \times 10^{-7}\)

i = besar kuat arus

a = jarak ke kawat

Arah kuat medan magnet

(aturan tangan kanan)

 

Manoderecha

Jfmelero, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

 


Lanjutkan Ke Latihan Soal