Medan Listrik

Konsep Dasar

A   Medan Listrik

Medan listrik adalah daerah di sekeliling muatan yang masih dipengaruhi oleh muatan tersebut.

 

Medan listrik oleh muatan positif mengarah ke luar

 

Rendered by QuickLaTeX.com

Medan listrik oleh muatan positif mengarah ke dalam

 

Rendered by QuickLaTeX.com

B   Kuat medan listrik suatu titik berjarak r dari muatan

 

Rendered by QuickLaTeX.com

\(E = k \: \dfrac{Q}{r^2}\)

Rendered by QuickLaTeX.com

\(E = k \: \dfrac{Q}{r^2}\)

C   Muatan di dalam medan listrik

 

Muatan positif di dalam medan listrik

 

Rendered by QuickLaTeX.com

\(F = q \:.\: E\)

Arah gaya elektrostatik pada muatan positif searah dengan arah medan listrik

Muatan negatif di dalam medan listrik

 

Rendered by QuickLaTeX.com

\(F = q \:.\: E\)

Arah gaya elektrostatik pada muatan negatif berlawanan dengan arah medan listrik

(Next Lesson) Contoh Soal 01
Kembali ke Medan Listrik