Bentuk Logaritma

Konsep Dasar

Bentuk logaritma merupakan bentuk invers dari bentuk eksponen:

 

\(a^b = c → \: ^a \log c = b\)

 

Sifat-sifat logaritma

1.   Bentuk penjumlahan dan pengurangan
\(^a \log p + \: ^a \log q = \: ^a \log pq\)
\(^a \log p - \: ^a \log q = \: ^a \log \frac pq\)

 

2.   Bentuk perkalian dan pembagian
\(^a \log b \:.\: ^b \log c = \: ^a \log c\)
\(\dfrac {^a \log b}{^a \log c} = \: ^c \log b\)

 

3.   Bentuk eksponen
\(^{\displaystyle a^q} \log b^p = \frac pq \:.\: ^a \log b\)
\(a^{^a \log b} = b\)

 

4.   Bentuk pecahan
\(\dfrac {1}{^a \log b} = \: ^b \log a\)
Kembali ke Bentuk Logaritma

Bentuk Logaritma