Penjumlahan dan Perkalian Trigonometri

Jumlah dan selisih fungsi

 

Jumlah dan Selisih Fungsi
PENJUMLAHAN FUNGSI
No Rumus
1

\(\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{1}{2} (A + B) \cos \frac{1}{2} (A - B)\)

2

\(\sin A - \sin B = 2 \cos \frac{1}{2} (A + B) \sin \frac{1}{2} (A - B)\)

3

\(\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{1}{2} (A + B) \cos \frac{1}{2} (A - B)\)

4

\(\cos A - \cos B = -2 \sin \frac{1}{2} (A + B) \sin \frac{1}{2} (A - B)\)

PERKALIAN FUNGSI
No Rumus
1

\(2 \sin A \cos B = \sin (A + B) + \sin (A - B) \)

2

\(2 \cos A \sin B = \sin (A + B) - \sin (A - B) \)

3

\(2 \cos A \cos B = \cos (A + B) + \cos (A - B) \)

4

\(-2 \sin A \sin B = \cos (A + B) - \cos (A - B) \)

 

SOAL LATIHAN

--- Buka halaman ini ---

Sudut rangkap (Prev Lesson)
(Next Lesson) Identitas trigonometri
Kembali ke Penjumlahan dan Perkalian Trigonometri