Bentuk Eksponen dan Bentuk Akar

Bentuk eksponen

 

Bentuk Eksponen

Bentuk eksponen dapat disederhanakan dengan menggunakan aturan eksponen di bawah ini:

Aturan Contoh
\(x^a \:.\: x^b = x^{a + b}\)  

\(x^5 \:.\: x^2 = x^{5 + 2} = x^7\)

 

\(\dfrac{x^a}{x^b} = x^{a - b}\)  

\(\dfrac {x^5}{x^2} = x^{5 - 2} = x^3\)

 

\((x^a)^b = x^{a \:.\: b}\)  

\(\left(x^5\right)^2 = x^{5 \:.\: 2} = x^{10}\)

 

\((81)^{\frac 34} = \left(3^4\right)^{\frac 34} = \left(3\right)^{4 \:.\: \frac 34} = \left(3\right)^{3} = 27\)

 

\(x^{-a} = \dfrac {1}{x^a}\)  

\(x^{-5} = \dfrac {1}{x^5}\)

 

\((0,25)^{-\frac 12} = \left(\dfrac 14 \right)^{-\frac 12} = \left(\dfrac {1}{2^2}\right)^{-\frac 12} = \left(2^{-2}\right)^{-\frac 12} = \left(2\right)^{-2 \:.\: -\frac 12} = 2\)

 

\(x^{\frac ab} = \sqrt [b] {x^a}\)  

\(x^{\frac 12} = \sqrt {x}\)

 

\(x^{\frac 25} = \sqrt [5] {x^2}\)

 

\((0,444\dotso)^{\frac 12} = \left(\dfrac 49 \right)^{\frac 12} = \sqrt{\dfrac 49} = \dfrac 23\)

 

 

SOAL LATIHAN

--- Buka halaman ini ---

(Next Lesson) Bentuk akar
Kembali ke Bentuk Eksponen dan Bentuk Akar