Bilangan Bulat

Operasi Bilangan Bulat

 

Operasi Bilangan Bulat
A. Operasi Dasar

1. Penjumlahan

(+)   +   (+)   =   (+)

(+)   +   (−)   =   (+) atau (−), mana yang lebih besar

(−)   +   (+)   =   (+) atau (−), mana yang lebih besar

(−)   +   (−)   =   (−)

2. Pengurangan

(+)   −   (+)   =   (+) atau (−), mana yang lebih besar

(+)   −   (−)   =   (+)

(−)   −   (+)   =   (−)

(−)   −   (−)   =   (+) atau (−), mana yang lebih besar

 

3. Perkalian

(+)   ×   (+)   =   (+)

(+)   ×   (−)   =   (−)

(−)   ×   (+)   =   (−)

(−)   ×   (−)   =   (+)

4. Pembagian

(+)   :   (+)   =   (+)

(+)   :   (−)   =   (−)

(−)   :   (+)   =   (−)

(−)   :   (−)   =   (+)

 

5. Pangkat

\((+)^a = (+)\)

\((−)^a = (+)\) jika a adalah bilangan genap

\((−)^a = (−)\) jika a adalah bilangan ganjil

 

 

B. Operasi Campuran

Operasi campuran pada bilangan bulat diselesaikan berdasarkan urutan di bawah ini:

1. Operasi di dalam tanda kurung

2. Operasi pangkat dan akar

3. Operasi perkalian dan pembagian dari kiri ke kanan

4. Operasi penjumlahan dan pengurangan dari kiri ke kanan

 

SOAL LATIHAN

--- Buka halaman ini ---

Sifat Bilangan Bulat (Prev Lesson)
(Next Lesson) FPB dan KPK
Kembali ke Bilangan Bulat