Persamaan Kuadrat

Hubungan akar-akar

 

HUBUNGAN AKAR-AKAR

 

Persamaan kuadrat \(ax^2 + bx + c \ =\) memiliki akar-akar \(x_1\) dan \(x_2\), maka:

  • \(x_1 + x_2 = - \dfrac{b}{a}\)
  • \(x_1 \:.\: x_2 = \dfrac{c}{a}\)
  • \(x_1 - x_2 = - \dfrac{\sqrt{D}}{a}\), untuk \(x_1 > x_2\)

Contoh

Diketahui persamaan kuadrat \(x^2 + 3x - 5 = 0\)

Tentukan nilai dari:

(A)   \(\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2} \)

(B)   \(\dfrac{x_1}{x_2} + \dfrac{x_2}{x_1} \)

 

\(x^2 + 3x - 5 = 0\)

\begin{equation*} \begin{split} & x_1 + x_2 = - \frac ba \\\\ & x_1 + x_2 = - \frac 31 \\\\ & \bbox[5px, border: 2px solid blue] {x_1 + x_2 = -3} \end{split} \end{equation*}

\begin{equation*} \begin{split} & x_1 \:.\: x_2 = \frac ca \\\\ & x_1 \:.\: x_2 = \frac {-5}{1} \\\\ & \bbox[5px, border: 2px solid blue] {x_1 \:.\: x_2 = -5} \end{split} \end{equation*}


(A)  \(\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2} \)

\begin{equation*} \begin{split} & \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}  \\\\ & \frac{x_1 + x_2}{x_1 \:.\: x_2}  \\\\ & \frac{-3}{-5}  \\\\ & \bbox[5px, border: 2px solid magenta] {\frac 35} \end{split} \end{equation*}


(B)   \(\dfrac{x_1}{x_2} + \dfrac{x_2}{x_1} \)

 

\begin{equation*} \begin{split} & \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} \\\\ & \frac{x_1^2 + x_2^2}{x_1 \:.\: x_2}  \\\\ & \frac{(x_1 + x_2)^2 - 2 \:.\: x_1 \:.\: x_2}{x_1 \:.\: x_2}  \\\\ & \frac{(-3)^2 - 2 \:.\: (-5)}{-5}  \\\\ & \frac{9 + 10}{-5}  \\\\ & \bbox[5px, border: 2px solid magenta] {- \frac {19}{5}} \end{split} \end{equation*}

 

SOAL LATIHAN

--- Buka halaman ini ---

Menentukan akar (Prev Lesson)
(Next Lesson) Membentuk persamaan
Kembali ke Persamaan Kuadrat